Danh sach hoc bong 2009-2010

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT HỌC BỔNG KÌ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

THPT ĐẠI VIỆT NĂM HỌC 2009-2010

(ĐẾN NGÀY 21/07/2009)
 
 STT  Họ tên

 Ngày sinh

 Trường THCS

 Thành tích

 Điểm tuyển  Học Bổng
 1  Chu Mỹ Linh  28-07-94  Ngô Gia Tự

- 4 năm liền Học sinh giỏi cấp THCS

- Nhập học : 11-07-2009

 55

 
 2  Nguyễn Hải Yến  18-11-94  Tản Đà

- 4 năm liền Học sinh giỏi cấp THCS

- Nhập học : 21-07-2009

 51,5

 
Comments