DS hoc bong TS 2010-2011

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT HỌC BỔNG KÌ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

THPT ĐẠI VIỆT NĂM HỌC 2010-2011

(ĐẾN NGÀY 25/07/2010)
 
 STT  Họ tên

 Ngày sinh

 Trường THCS

 Thành tích

 Điểm tuyển  Học Bổng
 1 Lê Ngọc Hải 10/01/1995 THCS TT Chúc Sơn – Chương Mỹ

- 3 năm liền học sinh giỏi cấp THCS

- Đạt giải cấp huyện môn Hoá năm học 2009-2010 cấp THCS


47.5

 2 Lê Tuấn Anh 25/11/1995 THCS Nghĩa Tân - Đạt giải khuyến khích Môn Hoá cấp Thành Phố năm học 2009-2010
44.5

Comments