Danh sách cập nhật thí sinh đạt học bổng đợt tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT HỌC BỔNG KÌ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

THPT ĐẠI VIỆT NĂM HỌC 2011-2012

(ĐẾN NGÀY 12/07/2011)
 
 STT  Họ tên

 Ngày sinh

 Trường THCS

 Thành tích

 Điểm tuyển  Học Bổng
 1 Nguyễn Hồng Hạnh
17-01-1996
THCS Vạn Phúc -
Hà Nội

- 4 năm liền học sinh giỏi cấp THCS


 50


 2 Nguyễn Thuỳ Linh 05-04-1996
THCS Khương Đình - Hà Nội
- 4 năm liền học sinh giỏi cấp THCS
- Giải 3 thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn TP Hà Nội
52


                    
 3      
Comments