Danh sach hoc bong TS 2008-2009

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT HỌC BỔNG KÌ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

THPT ĐẠI VIỆT NĂM HỌC 2008-2009

(ĐẾN NGÀY 30/07/2008)
 

 STT Họ tên

 Ngày sinh

 Trường THCS

 Thành tích

 Điểm tuyển Học Bổng
 1 Nguyễn Quang Hùng 29/04/1993 Việt Nam - Angieri
Thanh Xuân, HN

- 4 năm liền học sinh giỏi  cấp THCS.

50

 Comments