Mục đích và Quy mô xây dựng Trường Đại Việt


I.                  MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ

Trường Trung học phổ thông Đại Việt có trụ sở tại số 301, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Mục đích của dự án là đầu tư xây dựng một trường THPT chất lượng cao ,đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo quy mô đào tạo theo đúng quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo và quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội :


- 100% học sinh được trang bị kiến thức văn hoá cơ bản theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
- 100% học sinh được phát triển toàn diện năng khiếu và rèn luyện thể chất.
- Học sinh được giáo dục đạo đức truyền thống dân tộc, nhân cách, bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp.
- Đối tượng phục vụ của trường là học sinh ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Mục đích đào tạo học sinh tốt nghiệp THPT loại khá, giỏi, tỉ lệ đỗ vào các trường Đại học cao, giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, các kỹ năng cần thiết để hội nhập nền giáo dục và môi trường quốc tế, phát triển năng lực cá nhân, xây dựng nhân cách con người toàn diện. Phát huy niềm đam mê học tập và kỹ năng tự học thường xuyên cho học sinh.

Học sinh dưới mái trường THPT Đại Việt sẽ được bồi dưỡng và phát triển năng lực cá nhân mang tính năng động sáng tạo hình thành nhân cách con người toàn diện, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, tạo nền tảng cho sự thành đạt bền vững của các em trong tương lai

 

II.               QUY MÔ ĐẦU TƯ

II.1.CÁC THÔNG TIN CHUNG:


-         Tên trường: Trường trung học phổ thông  Đại Việt

-         Tên tiếng Anh: Dai Viet High School ( DVS)

-         Tên viết tắt: THPT Đại Việt

-         Địa điểm hiện tại: Tòa nhà chính – Khu 5 tầng – Số 301 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội


II.2. QUY MÔ XÂY DỰNG

·        Quy mô đầu tư: Xây dựng Trường THPT Đại Việt với quy mô khoảng 1050 học sinh với các chỉ tiêu cụ thể:

-         Tổng diện tích khu đất: 15.801m2

-         Tổng diện tích xây dựng: 4.413 m2

-         Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.894 m2

-         Mật độ xây dựng đối với lô đất: 27,93 %

-         Tầng cao công trình: 1-5 tầng.

-         Hệ số sử dụng đất: 0,94 lần.


II.3. NỘI DUNG XÂY DỰNG

Trường THPT Đại Việt sẽ được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn Xây dựng Việt Nam bao gồm các khu vực:

*   Khối nhà học 1:

- Chiều cao công trình: 5 tầng.

- Tầng 1: phòng học, phòng nghỉ giáo viên; Diện tích sàn xây dựng 425m2, cao 3,6m.

- Tầng 2: phòng học; Diện tích sàn xây dựng 425 m2, cao 3,6m.

- Tầng 3: phòng học, phòng nghỉ giáo viên; Diện tích sàn xây dựng 425m2, cao 3,6m.

- Tầng 4-5: phòng học; Mỗi tầng có: Diện tích sàn xây dựng 425m2, cao 3,6m.

- Tầng mái tại cốt +18m, cao 2,4m.

- Tổng chiều cao công trình: Từ cao độ cốt nền tầng 1 đến cao độ đỉnh mái ( của tầng chính) là 18m; chiều cao đến đỉnh mái là 20,4m.

*   Khối nhà học 2:

- Chiều cao công trình: 5 tầng

- Tầng 1: phòng học, phòng nghỉ giáo viên; Diện tích sàn xây dựng 515m2, cao 3,6m.

- Tầng 2: phòng học; Diện tích sàn xây dựng 515m2, cao 3,6m.

- Tầng 3: phòng học ngoại ngữ, phòng nghỉ giáo viên; Diện tích sàn xây dựng 515m2, cao 3,6m.

- Tầng 4-5: phòng học; Mỗi tầng có: Diện tích sàn xây dựng 515m2, cao 3,6m.

- Tầng mái cốt +18m, cao 2,4m.

-Tổng chiều cao công trình: Từ cao độ cốt nền tầng 1 đến cao độ đỉnh mái ( của tầng chính) là 18m; chiều cao đến đỉnh mái là 20,4m.


*   Khối nhà hiệu bộ:

- Chiều cao công trình: 5 tầng

- Tầng 1: Sảnh chính, phòng truyền thống, phòng hội đồng giáo viên ….; Diện tích sàn xây dựng 660m2, cao 4,2m.

- Tầng 2: phòng hiệu bộ: Phòng hiệu trưởng, hiệu phó, tài vụ, văn phòng, công đoàn….; Diện tích xây dựng 660m2, cao 3,6m.

- Tầng 3: Thư viện học sinh, kho sách; Diện tích sàn xây dựng 660m2, cao 3,6m.

- Tầng 4: Thư viện giáo viên, kho sách; Diện tích sàn xây dựng 660m2, cao 3,6m.

- Tầng 5: Hội trường; Diện tích sàn xây dựng 660m2, cao 3,6m.

- Tổng chiều cao công trình: Từ cao độ cốt nền tầng 1 đến cao độ đỉnh mái là 18,6m.

*   Khối nhà thí nghiệm:

- Chiều cao công trình: 5 tầng.

- Tầng 1: Phòng công nghệ, nghỉ giáo viên, kho…; Diện tích sàn xây dựng 475m2, cao 3,6m.

- Tầng 2: Phòng ngoại ngữ, thực hành tin học….; Diện tích sàn xây dựng 475m2, cao 3,6m.

- Tầng 3: phòng thực hành tin học…;Diện tích sàn xây dựng 475m2, cao 3,6m.

- Tầng 4: phòng thực hành hóa học…; Diện tích sàn xây dựng 475m2, cao 3,6m.

- Tầng 5: phòng thực hành vật lý…; Diện tích sàn xây dựng 475m2, cao 3,6m

- Tầng mái tại cốt +18m, cao 2,4m.

- Tổng chiều cao công trình: Từ cao độ cốt nền tầng 1 đến cao độ đỉnh mái ( của tầng chính) là 18m; chiều cao đến đỉnh mái 20,4m.

*   Khối nhà ăn – hội trường:

- Chiều cao công trình: 5 tầng.

- Tầng 1: Bếp, căng tin và nhà ăn cán bộ; Diện tích sàn xây dựng 635m2, cao 3,6m.

- Tầng 2 đến tầng 4: Bếp, nhà ăn học sinh; Mỗi tầng có: Diện tích sàn xây dựng 650m2, cao 3,6m.

- Tầng 5: Hội trường….; Diện tích sàn xây dựng 650m2, cao 3,6m

- Tầng mái tại cốt +18m, cao 2,4m.

- Tổng chiều cao công trình: Từ cao độ cốt nền tầng 1 đến cao độ đỉnh mái ( của tầng chính) là 18m; chiều cao đến đỉnh mái 20,4m.


*   Khối nhà thể thao đa năng:


- Chiều cao công trình: 1 tầng.

- Diện tích sàn xây dựng 640m2, cao đến đỉnh mái là 12,6m.


*   Hệ thống trang thiết bị công trình, dự kiến gồm có:


- Hệ thống điều hoà không khí và thông gió cho từng công trình

- Hệ thống mạng máy tính, trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm, các phòng chức năng chuyên dụng (nghe nhìn, ngoại ngữ...)

- Hệ thống trang thiết bị và nội dung cho thư viện, hội trường

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy

- Hệ thống chống sét chủ động

- Hệ thống vệ sinh môi trường.
Comments