Nhữmg kết quả thi Đại học 2011 đầu tiên của Học sinh THPT Đại Việt

25-07-2011, 14:00

Theo công bố điểm trên mạng của các trường Đại học (đến ngày 25/07/2011),  những học sinh đầu tiên của trường THPT Đại Việt biết kết quả thi Đại học năm 2011 đều đã đạt được tổng điểm từ 17 đến 23,5. Đặc biệt điểm môn Toán có em đạt đến 8,75, môn Văn một số  em đạt được điểm 8,0 / 7,5 là điểm rất cao so với mặt bằng điểm thi đại học 2011. Đề thi năm nay được đánh giá là khó và có tính phân loại  hơn những năm trước, vì vậy các thầy cô xin chúc mừng các em Khối 12 với kết quả ban đầu rất khả quan và đáng biểu dương này

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2011 CỦA HỌC SINH THPT ĐẠI VIỆT

(Đến ngày 25/07/2011)

 

Khối D:

STT

Họ Tên

Ngày sinh

Văn

Toán

Tiếng Anh

Tổng

Tổng làm tròn

1.

Nguyễn Thu Thảo

28/12/1993

7

7.5

7

21.5

21.5

2.

Lê Thu Hồng

9/4/1993

7.5

8.75

5.75

22

22

3.

Vũ Tuấn Anh

29/12/1993

6.5

6.5

7.75

20.75

21

4.

Lê Kiều Anh

01/08/1993

8

7.75

7.75

23.5

23.5

5.

Nguyễn Văn Nam

 04/10/1993

7.5

5.5

4.75

17.75

18

6.

Nguyễn Hải Hà

03/10/1993

7.5

5.25

5.25

18

18


Khối C:

STT

Họ Tên

Ngày sinh

Văn

Sử

Địa

Tổng

Tổng làm tròn

1.

Hoàng Thùy Linh

29/11/1993

7

5.25

5.25

17.5

17.5Khối B:

STT

Họ Tên

Ngày sinh

Sinh

Toán

Hóa

Tổng

Tổng làm tròn

1.

Phạm Thị Lộc

24/06/1993

5

8.5

4.25

17.75

18Khối A:

STT

Họ Tên

Ngày sinh

Toán

Hóa

Tổng

Tổng làm tròn

1.

Hoàng Trung Dũng

17/12/1993

7

6.5

6.5

20

20

2.

Đỗ Thanh Thủy

 22/01/1993

5.5

5.5

6.25

17.25

17

                      
                
Comments