Khen thưởng đầu năm học 2010-2011Danh sách học sinh Trường THPT Đại Việt được khen thưởng đầu năm học 2010-2011

STT

HỌ VÀ TÊN

KHỐI

THÀNH TÍCH

1

Nguyễn Quang Hùng

12

-  Đạt học sinh giỏi năm học 2009-2010

-  Đạt giải nhất môn văn, giải nhì môn Lịch sử, Địa lý, giải ba môn Toán và giải khuyến khích môn Sinh học thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

-  Cán bộ xuất sắc.

2

Nguyễn Thu Thảo

12

-  Đạt học sinh giỏi năm học 2009-2010

-  Đạt giải nhì môn Tiếng anh, giải khuyến khích môn sinh học thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

-  Cán bộ xuất sắc.

3

Lê Kiều Anh

12

-  Đạt học sinh giỏi năm học 2009-2010

-  Đạt giải nhất môn Tiếng anh và môn Địa lí, đạt giải nhì môn Văn học thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

4

Đỗ Thanh Thuỷ

12

-  Đạt học sinh giỏi năm học 2009-2010

-  Đạt giải 3 môn Tiếng anh thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

-  Cán bộ đoàn xuất sắc.

5

Lê Thu Hồng

12

-  Đạt giải ba môn văn học thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

6

Nguyễn Hải Hà

12

-  Đạt giải ba môn Văn học thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

7

Nguyễn Khánh Toàn

12

-  Đạt giải nhất môn Hoá học thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

8

Vũ Tuấn Anh

12

-  Đạt giải nhì môn Tiếng anh thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010

9

Nguyễn Văn Nam

12

-  Đạt giải ba môn Lịch Sử thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

11

Chu Mỹ Linh

11

-  Đạt học sinh giỏi năm học 2009-2010

-  Đạt giải 3 môn Tiếng anh, môn văn thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

-  Cán bộ xuất sắc.

12

Lê Đức Minh

11

-  Đạt học sinh giỏi học kì I năm học 2009-2010

-  Đạt giải 3 môn vật lý thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010

-  Cán bộ xuất sắc.

13

Nguyễn Xuân Sơn

11

-    Đạt giải 3 môn vật lý thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

14

Phạm Mai Anh

11

-  Đạt giải 3 môn Tiếng anh thi học sinh giỏi Olympic cấp trường năm học 2009-2010.

15

Nguyễn Hải Yến

11

- Đạt học sinh giỏi năm học 2009-2010

- Có nhiều thành tích trong năm học


Comments