Chuyên mục tư vấn tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2013

đăng 02:01, 27 thg 2, 2013 bởi Admin Daivietedu


Trang Web của THPT Đại Việt mới mở thêm chuyên mục "Tư vấn tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng 2013". Mời các bạn khối 12 và các vị Phụ huynh tham khảo trong mục "Tư vấn học đường/Tư vấn tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng 2013 tại link

http://www.dvs.daivietedu.org/Home/t-vn-hc-ng/t-vn-tuyn-sinh-i-hc-cao-ng-2013


Daivietedu Admin