Chương trình họcTrường thực hiện đào tạo 6 buổi / tuần, theo chương trình của Bộ GD-ĐT (Có tăng cường thời lượng cho các môn : Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh); Tăng cường thêm 2-3 buổi/tuần cho các môn học tự chọn và nâng cao, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm học sinh. Có tổ chức bán trú cho học sinh theo đăng ký.
 
Có các lớp học tiếng Anh tự chọn với sỹ số không quá 20 học sinh/lớp, được giáo viên của tổ chức Apollo Education & Training trực tiếp kiểm tra, phân loại trình độ đầu vào và giảng dậy.
 
Hệ thống các môn học tự chọn và nâng cao được thiết kế với phương châm mang lại hiệu quả cao nhất cho người học, phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng nhóm học sinh, được triển khai theo nhu cầu và đăng kí của học sinh, bao gồm các nhóm môn học sau:

1. Các chương trình ôn luyện nâng cao theo các môn học chính : Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn.

2. Các chương trình Anh ngữ phục vụ các nhu cầu riêng (Luyện các kỹ năng cơ bản, Luyện thi các chứng chỉ quốc tế TOEFL, IELTS, Tiếng Anh phục vụ nhu cầu du học...).

3. Khai thác, tìm kiếm, chia sẻ thông tin trên internet. Sử dụng các phần mềm ứng dụng. Thiết kế và tạo trang Web. Lập trình ứng dụng

4. Chương trình đào tạo các kỹ năng mềm.

5. Các chương trình đào tạo và giao lưu ngắn hạn dịp hè tại hệ thống các trường liên kết của THPT Đại Việt trong và ngoài nước.

Các chương trình tự chọn này được thiết kế như những Modules độc lập hoặc tích hợp/bổ trợ với chương trình của Bộ GD& ĐT, được trường thông báo và tổ chức cho học sinh đăng kí học theo nhu cầu và khả năng.