Thông tin liên hệ THPT Đại Việt


Khuôn viên Trường


Hành lang tầng 3Tên Trường :     Trường Trung Học Phổ Thông Đại Việt
Tên viết tắt  :      THPT Đại Việt
Tên quốc tế :      DaiViet High School (DVS)
Địa chỉ        :       Nhà A, 301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Telephone    :     04-38581290
Email          :      dvs@daivietedu.org
Web           :      www.dvs.daivietedu.org
Facebook    :     www.facebook.com/thptdaiviet


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI VÀ CÁC TUYẾN XE BUÝT QUA TRƯỜNG


(THPT Đại Việt nằm trong cùng khuôn viên 301 Nguyễn Trãi với Viện Công nghiệp Thực phẩm - Bộ Công Thương)