Lịch hoạt động chung Năm học 2012-2013
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐẠI VIỆT


LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUNG NĂM HỌC 2012-2013

 

STT

Hoạt động

Thời gian triển khai

Ghi chú

1

Ôn tập hè

04/07 – 31/07/2012

 

2

Học chính thức

01/08/2012

 

3

Kiểm tra chất lượng đợt 1 khối 10+11+ 12

Từ 4/9 đến 9/9/2012

 

4

Khai giảng năm học 2012-2013

26/08/2012

 

6

Họp phụ huynh đầu năm học

16/09/2012

 

7

Tổ chức mừng Trung thu cho Học sinh

29/09/2012

 

8

Kiểm tra chất lượng giữa kỳ I khối 10+11+12

Từ 10/10 đến 15/10/2012

 

9

Thi học kì 1

Từ 03-15/12/2012

 

10

Tổ chức mừng Nô-en cho Học sinh

24/12/2012

 

11

Tổ chức tham quan – dã ngoại cho Học sinh

28/12/2012

 

12

Họp phụ huynh gữa năm học

Tuần cuối  tháng 12/2012

 

13

Nghỉ tết nguyên đán

05/02-14/02/2013

 

14

Thi thử Đại học đợt 1 – Khối 12

Từ 15/1 đến 22/1/2013

 

15

Kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 khối 10+11+12

Từ 27/2 đến 04/3/2013

 

16

Tư vấn chọn Ngành-Trường đại học  cho HS khối 12 (đợt 1)

10/3-15/03/2013

 

17

Thi Học sinh giỏi năm học 2011-2012 (Khối 10+11)

Tháng 3/2013

 

18

Thi Báo tường cả 3 khối 10+11+12

26/03/2013

 

19

Thi học kỳ 2 khối 12

Từ 19 đến 31/3/2013

 

20

Thi học kỳ 2 khối 10+11

Từ 16 đến 28/4/2013

 

21

Thi thử Đại học đợt 2 khối 12

Từ  02/4 đến 09/4/2013

 

22

Tư vấn chọn Ngành-Trường đại học  cho HS khối 12 (đợt 2) + Tư vấn làm hồ sơ tuyển sinh Đại học

12/4-15/04/2013

 

23

Thi thử Đại học đợt 3

Từ 2/5 đến 05/5/2013

 

24

Thi thử tốt nghiệp THPT cho Khối 12

Từ 8/5 đến 12/5/2013

 

25

Họp phụ huynh cuối năm tổng kết năm học 2011-2012

Cuối tháng 05/2013

 

26

Lễ Bế giảng năm học và Lễ ra trường cho Học sinh Khối 12

Cuối tháng 05/2013

 

27

Tuyển sinh vào lớp 10 Năm học 2012-2013

14/05/2013 – 31/07/2013

 

28

Nghỉ hè Học sinh và Giáo viên

Tháng 06/2013

 Ghi chú :
Đây là lịch khung thời gian các hoạt động chính của Trường trong năm học. Thời gian và nội dung cụ thể
của từng hoạt động sẽ được cập nhật theo lịch hoạt động Tháng/ Tuần và Thời khóa biểu của Trường
Comments