Lịch hoạt động chung năm học 2011-2012
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐẠI VIỆT

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUNG NĂM HỌC 2011-2012

 

STT

Hoạt động

Thời gian triển khai

Ghi chú

1

Ôn tập hè

05/07 – 01/08/2011

 

2

Học chính thức

02/08/2011

 

3

Kiểm tra chất lượng đợt 1 khối 10+11+ 12

Từ 5/9 đến 10/9/2011

 

4

Khai giảng năm học 2011-2012

28/08/2011

 

5

Họp phụ huynh đầu năm học

24-25/09/2011

 

6

Kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 khối 10+11+12

Từ 17/10 đến 22/10/2011

 

 
  7
 
  Kỷ niệm ngày 20/11


 
  Trung tuần Tháng 11/2011
 

8

Thi học kì 1

Từ 05-17/12/2011

 

9

Tổ chức tham quan – dã ngoại cho Học sinh

31/12/2011

 

10

Họp phụ huynh gữa năm học

Tuần đầu tháng 1/2012

 

11

Nghỉ tết nguyên đán

23/01-28/1/2012

 

12

Thi thử Đại học đợt 1 – Khối 12

Từ 13/2 đến 22/2/2012

 

13

Kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 khối 10+11+12

Từ 27/2 đến 04/3/2012

 

14

Tư vấn chọn Ngành-Trường đại học  cho HS khối 12 (đợt 1)

10/3-15/03/2012

 

15

Thi Học sinh giỏi năm học 2011-2012 (Khối 10+11)

Tháng 3/2012

 

16

Thi Báo tường cả 3 khối 10+11+12

26/03/2012

 

17

Thi học kỳ 2 khối 12

Từ 19 đến 31/3/2012

 

18

Thi học kỳ 2 khối 10+11

Từ 16 đến 28/4/2012

 

19

Thi thử Đại học đợt 2 khối 12

Từ  02/4 đến 09/4/2012

 

20

Tư vấn chọn Ngành-Trường đại học  cho HS khối 12 (đợt 2) + Tư vấn làm hồ sơ tuyển sinh Đại học

12/4-15/04/2012

 

21

Thi thử Đại học đợt 3

Từ 2/5 đến 05/5/2012

 

22

Thi thử tốt nghiệp THPT cho Khối 12

Từ 8/5 đến 12/5/2012

 

23

Họp phụ huynh cuối năm tổng kết năm học 2011-2012

Cuối tháng 05/2012

 

24

Lễ Bế giảng năm học và Lễ ra trường cho Học sinh Khối 12

Cuối tháng 05/2012

 

25

Tuyển sinh vào lớp 10 Năm học 2012-2013

14/05/2012 – 31/07/2012

 

26

Nghỉ hè Học sinh và giáo viên

Tháng 06/2012

 

Comments