Learning English  
 
 
 
 
TOEFL
The TOEFL® test is the most widely accepted English-language test in the world. No matter where you want to study, the TOEFL test can help get you there.

TOEFL (được đọc là toe-full hoặc toffle) là viết tắt của Test Of English as a Foreign Language. TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mĩ). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại họccao đẳng ở Mĩ. Điểm số TOEFL có giá trị trong 2 năm. Ngoài ra, các tổ chức như cơ quan chính phủ, cơ quan cấp giấy phép, doanh nghiệp, hoặc học bổng chương trình có thể yêu cầu chứng chỉ này.

Bài thi TOEFL là thương hiệu bản quyền của Cơ quan khảo thí giáo dục (Mĩ) (Educational Testing Service - ETS) và được tổ chức trên toàn thế giới. Bài thi lần đầu được tổ chức vào năm 1964 và cho đến nay đã có gần 23 triệu thí sinh dự thi.

http://vi.wikipedia.org/wiki/TOEFL
 
 
 
 
 
 
 
 
IELTS
IELTS is the world’s proven English test. Over 1.4 million candidates take the test each year to start their journeys into international education and employment.
IELTS is recognised by more than 6000 institutions across 120 countries. You can rely on IELTS - the test that sets the standard.

Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế' (tiếng Anh: International English Language Testing System, viết tắt là IELTS, đọc là /’ielts/) là một bài kiểm tra về sự thành thạo Anh ngữ. Nó được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được khai triển từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung):

  • Loại hình học thuật dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.
  • Loại hình đào tạo chung dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư.

IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New ZealandNam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở , và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến AustraliaCanada. Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Trong năm 2007, đã có hơn một triệu thí sinh tham dự kì kiểm tra IELTS. Và IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.

http://vi.wikipedia.org/wiki/IELTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOEIC

TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là nguoi sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ.

Mục tiêu của người học tiếng Anh đó là làm sao để có thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong môi trường làm việc hàng ngày, từ những tình huống giao tiếp cơ bản, đơn giản đến những tình huống phức tạp và chuyên môn hơn!

Hiện nay, phần lớn các công ty đều sử dụng bài thi TOEIC như một công cụ để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của cán bộ nhân viên và là tiêu chuẩn để tuyển dụng ứng viên. Vì vậy, việc học tiếng Anh theo chương trình TOEIC và việc thi chứng chỉ TOEIC đang rất được quan tâm.

http://vi.wikipedia.org/wiki/TOEIC
 
 
 
 
 
http://luyenthianhvan.org/


GMAT

The Graduate Management Admission Test (GMAT, pronounced /ˈdʒiːmæt/ JEE-mat) is a computer-adaptive standardized test in mathematics and the English language for measuring aptitude to succeed academically in graduate business studies. Business schools commonly use the test as one of many selection criteria for admission into graduate business administration programs (e.g. MBA, Master of Accountancy, etc.) principally in the United States, but also in other English-speaking countries. It is delivered via computer at various locations around the world. In those international locations where an extensive network of computers has not yet been established, the GMAT is offered either at temporary computer-based testing centers on a limited schedule or as a paper-based test (given once or twice a year) at local testing centers. As of September 2010[update], the fee to take the test is US$250 worldwide

http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_Management_Admission_Test

http://luyenthianhvan.org

http://www.eduers.com/gmat/GMAT-Test-Centers-in-Viet-Nam.htm

http://www.gmattestquestions.com/

http://www.globaledu.com.vn/Thong-Tin-Chi-Tiet/1767/KHAI-QUAT-VE-GMAT


GRE

The Graduate Record Examinations (GRE) is a standardized test that is an admission requirement for many graduate schools in the United States, in other English-speaking countries and for English-taught graduate and business programmes world-wide. Created and administered by Educational Testing Service (or ETS) in 1949, the exam aims to measure verbal reasoning, quantitative reasoning, analytical writing and critical thinking skills that have been acquired over a long period of time and that are not related to any specific field of study. The GRE General Test is offered as a computer-based, computer adaptive exam administered by selected qualified testing centers; however, paper-based exams are offered in areas of the world where computer-based testing is not available.

http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_Record_Examination

http://www.ets.org/gre/

http://www.800score.com/gre-index.html

http://www.testprepreview.com/gre_practice.htm

http://ttvnol.com/giasu/1306026

 
ENGLISH LEARNING EXPERIENCE

7 nguyên tắc học tiếng Anh

Comments