Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ngừng xây đập trên sông Me Kông

Comments