Giới thiệu cuốn sách - Thế giới phẳng - của Thomas L. Friedman

Cuốn Thế giới Phẳng của Thomas L. Freedman được in và phát hành lần đầu vào tháng 4-2005. Đây là cuốn sách thứ tư của Freedman, cuốn thứ hai, Xe Lexus và Cây Ôliu, vừa được Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội xuất bản bằng tiếng Việt. T. L. Freedman là nhà báo nổi tiếng của tờ New York Times, đi nhiều, gặp gỡ với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, với con mắt hết sức sắc sảo, ông trình bày những vấn đề toàn cầu hoá rất súc tích và sinh động, ông trình bày những vấn đề khô khan, khó hiểu một cách sáng sủa, dí dỏm, dùng nhiều ẩn dụ giúp bạn đọc lĩnh hội vấn đề một cách dễ dàng.

Cuốn sách rất bổ ích cho các nhà chính trị, các nhà hoạch định chính sách, vì nó trình bày những thách thức của thế giới phẳng đối với Mĩ, với thế giới đang phát triển, với các công ti, nên các loại độc giả này sẽ có thể thấy thông tin và ý tưởng của Freedman gây kích thích. Các học giả chắc sẽ học được cách trình bày đơn giản nhiều vấn đề phức tạp. Cuốn sách cũng sẽ rất bổ ích  cho các bạn trẻ để xác định lại mình trong học tập, khởi nghiệp, học và làm việc suốt đời. Tất nhiên cuốn sách cũng bổ ích cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai, việc làm, công nghệ, khoa học, và sáng tạo.

Mục Lục

Thế giới Trở thành Phẳng Thế nào

Một: Khi Tôi Còn Đang Ngủ  /  3

Hai: Mười Lực Làm Phẳng Thế giới   /  48

Lực làm phẳng # 1.  9/11/89   /  48

Lực làm phẳng # 2.  9/8/95    /   56

Lực làm phẳng # 3.  Phần mềm Work Flow    /   71

Lực làm phẳng # 4.  Open-Sourcing  /   81

Lực làm phẳng # 5.  Outsourcing     /   103

Lực làm phẳng # 6.  Offshoring     /   114

Lực làm phẳng # 7.  Xâu Chuỗi cung     /   128

Lực làm phẳng # 8.  Insourcing    /   141

Lực làm phẳng # 9.  In-forming     /   150

Lực làm phẳng # 10. Các Steroid     /   159

Ba: Ba sự Hội tụ   /   173

Bốn: Sự Sắp xếp Vĩ đại    /   201

Mĩ và Thế giới Phẳng

Năm: Mĩ và Tự do Thương mại     /   225

Sáu: Những Tiện dân     /   237

Bảy: Cuộc Khủng hoảng Trầm lặng    /   250

Tám: Đây Không phải là một Thử nghiệm    /   276

Các Nước Đang Phát triển và Thế giới Phẳng

Chín: Đức mẹ đồng trinh Guadalupe    /   309

Các Công ti và Thế giới Phẳng

Mười: Các công ti đối phó thế nào     /   339

Địa Chính trị và Thế giới Phẳng

Mười một: Thế giới Không phẳng    /   371

Mười hai: Lí thuyết Dell về Ngăn ngừa Xung đột    /   414

Kết luận: Sức Tưởng tượng

Mười ba: 9/11 đối lại 11/9     /   441

Lời Cảm ơn       /   471

Chỉ mục     /   475

(Để đọc toàn văn bản dịch tiếng Việt và nguyên bản tiếng Anh mời bạn đăng nhập vào Thư viện điện tử của Trường Đại Việt)