Qúa trình hình thành và phát triển của văn minh Đại ViệtGiới thiệu về sự hình thành và phát triển văn minh Đại Việt:

  -Văn minh Đại Việt được hình thành song song với quá trình hình thành và phát triển của quốc gia Đại Việt (từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII)

  -Văn minh Đại Việt được hình thành dựa trên cơ sở :

   +Văn minh Văn Lang-Âu Lạc của người Việt cổ được phục hưng và phát triển

   +Ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc

   +Ảnh hưởng văn hóa Champa ở phương Nam

 
Căn cứ vào các thành tựu văn hóa của văn minh Đại Việt để khẳng định nền văn minh Đại Việt được hình thành dựa trên 3 yếu tố trên:
 
 -Thành tựu văn hóa kinh tế - vật chất:

   +Về cơ bản giống người Việt cổ, không có sự chuyển biến về chất. Kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp, ăn-ở-mặc-đi lại vẫn đạm bạc giản dị…

   +Nhưng phát triền với quy mô lớn hơn, trình độ kỹ thuật cao hơn. Kỹ thuật đồ sắt đã phổ biến các ngành nghề thủ công và hoạt động buôn bán khá phồn thịnh.

 
 -Thành tựu văn hóa-xã hội:

   +Thiết chế nhà nước quân chủ chuyên chế, phong kiến quan liêu vẫn tồn tại, bao trùm lên một hệ thống cộng đồng các làng xã cổ truyền. Nhưng phát triển quy củ và hoàn chỉnh hơn từ trung ương đến địa phương.

   Vd: Sau vua, đứng đầu quan văn là Thừa tướng, đứng đầu quan võ là thái úy

 
- Thành tựu Văn hóa-tinh thần

   +Văn hóa phật giáo: Với các kiến trúc- điêu khắc: chùa tháp, tô tượng đúc đồng, khắc in kinh sách phật. Để lại nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng: chùa Diên Hựu, Tháp Báo Thiên, Chuông Quy Điền…

   +Văn hóa nho giáo: Với dòng văn học chữ Hán, các công trình thành quách, cung điện. Các thành tựu tiêu biểu: Văn Miếu Quốc Tử Giám, các tác phẩm văn học như bài thơ Thần Lý Thường Kiệt, “Hịch Tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn. Dựa trên chữ Hán sáng tạo ra chữ Nôm

   +Văn hóa dân gian: Với nền văn học truyền miệng, các trò chơi ca hát, rối nước, đá cầu,… Đồ chạm khắc với nhiều kiểu hoa văn trang trí, đường nét mềm mại, độc đáo… 

 
Đặc điểm văn minh Đại Việt

  -Thể hiện một nền văn hóa phát triển rực rỡ, phong phú, độc đáo

  -Gắn liền với cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước

  -Mang đậm tính dân tộc và dân gian.

 
Vị trí văn minh Đại Việt:

  -Nếu như văn minh Văn Lang - Âu Lạc phác họa và định hình bản sắc truyền thống dân tộc, thì văn minh Đại Việt có vị trí kiện toàn phát triển bản sắc truyền thống dân tộc. Góp phần tạo nên tâm hồn và tính cách Việt.

 
Xu hướng chuyển hóa

 -Thời Lý-Trần, các dòng văn hóa : Phật giáo, Nho giáo , dân gian phát triển đan xen nhau, hòa nhập vào nhau. Chất kết dính gắn bó ba dòng văn hóa đó là ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước.

  -Thời gian sau (thời Lê), cùng với sự phân hóa đẳng cấp xã hội Nho giáo lấn át Phật giáo, trở thành chính thống độc tôn nơi cung đình. Dòng văn hóa cung đình ngày càng xơ cứng, khô cằn kìm hãm tư tưởng và óc sáng tạo của các tác giả. Do đó văn hóa dân gian tách rời văn hóa cung đình đi vào môi trường xóm làng-dân gian...


Comments