Tìm kiếm bằng Google

Hướng dẫn bằng tiếng Anh

http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=35891


Hướng dẫn bằng tiếng Việt

- Nếu trong trang hỗ trợ bằng tiếng Anh, trong mục "Change Language" ở cuối trang có sẵn lựa chọn "Tiếng Việt" thì bạn chọn lựa chọn này, nội dung hướng dẫn sẽ hiển thị bằng tiếng Việt

- Nếu trong trang hỗ trợ bằng tiếng Anh, trong mục "Change Language" ở cuối trang chưa có lựa chọn cho "Tiếng Việt" thì bạn có thể sử dụng Google Translate để dịch trang hướng dẫn sang tiếng Việt để xem.

- Để biểu tượng "Google Translate" hiển thị trong cửa sổ của trình duyệt Web,  bạn cần cài đặt công cụ "Google Tools Bar" như một Add-On vào trình duyệt Web bạn sử dụng


Comments